PÁLYÁZATOK ÉS KÖZBESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSA

PÁLYÁZATI TANÁCSADÁS

A pályázati tanácsadás első lépéseként megismerkedünk megbízónk terveivel, majd a vállalkozás aktuális helyzetét mérjük fel. Ezt követően áttekintjük a fejlesztési szándéknak megfelelő, rendelkezésre álló illetve kilátásban lévő forrásteremtési lehetőségeket, pályázati konstrukciókat. Az általunk javasolt lehetőségekről tájékoztatjuk ügyfelünket, amelyek ismeretében közösen gondolkodva hozhatja meg döntését az optimális megoldás érdekében.

 

A pályázat összeállításának megkezdése előtt, fontos egyrészt átadnunk megbízónk részére azon dokumentumok listáját, amelyeket a benyújtandó pályázathoz szükséges csatolni, másrészt hozzájutnunk azokhoz az információkhoz és adatokhoz, amelyek a pályázat elkészítéséhez szükségesek. Menet közben szóbeli egyeztetésekkel is gyorsítjuk a projekt kidolgozását, az információk gyűjtését. Az így megszerzett anyagot folyamatosan dolgozza fel a pályázati tanácsadó, és szakértelmével valamint tapasztalatával biztosítja a pályázat szempontjából legmegfelelőbb tartalom elkészítését. A kész dokumentációt, a beadás előtti egyeztetést és aláíratást követően mi nyújtjuk be a kiíró szervezetnek.

 

Ezt követően az adott pályázat közreműködő szerve érkeztető illetve befogadó nyilatkozatot küld az ügyfélnek, majd a formai bírálat során szükség esetén hiánypótlást kér, esetlegesen tisztázó kérdést tesz fel, amelyekre adandó legmegfelelőbb válaszok megalkotásában folyamatos segítséget nyújtunk. Az értékelést és pozitív bírálati döntést követően a szerződéskötés a következő lépés. A támogatási szerződés megfelelő tartalommal történő kiegészítése a lehető leghamarabbi szerződéskötés érdekében szintén tanácsadói közreműködést igényel.

 

A támogatási szerződés megkötését követően a pályázó jogosult az elnyert összeg lehívására. A pályázati dokumentációban bemutatott mérföldkövek megvalósulása esetén a projekt-előrehaladási jelentés segítségével lehetőség van részelszámolások bonyolítására, a támogatási összeg részeinek lehívására. A projekt megvalósulását követően a pénzügyi zárójelentést kell benyújtani, melynek elszámolásában igazolni kell a projektnek a pályázatban bemutatott tartalommal történt teljes megvalósulását, és lehívásra kerül a támogatási összeg utolsó részlete is. Erre nem elegendőek az alapvető számviteli kimutatások, a támogatási szerződésben meghatározott indikátorok teljesülését is dokumentálni kell.

 

Átfogó, a pályázati projektciklus egészét felölelő szolgáltatásunk keretében a pályázat kidolgozása mellett hatékony konzultációkkal, a szükséges kimutatások, beszámolók elkészítésével, valamint az ellenőrző szervekkel való egyeztetéssel biztosítjuk a pályázatban vállalt kötelezettség megvalósítását. Szükség esetén segítjük a szerződésmódosítás folyamatát. Alapvető célunk, hogy ügyfeleink színvonalas fejlesztési projektjeinek megvalósítását a céloknak maximálisan megfelelő, magas szinten kidolgozott pályázatokkal segítsük.

 

Így nem fordulhat elő, hogy olyan alapvető okok miatt ne jusson hozzá ügyfelünk az igényelt támogatáshoz, mint a kizáró okok figyelmen kívül hagyása, jogosulatlan pályázás, nem elszámolható költségelemek szerepeltetése a pályázati költségvetésben, a projekt nem felel meg a kiírás céljainak, a mellékletek formai és tartalmi követelményeinek figyelmen kívül hagyása, szükséges-e biztosítékot nyújtania a pályázónak, és ha igen, milyen biztosítéki formákat fogad el a támogató, stb.

PÁLYÁZATI MONITORING, PROJEKTMENEDZSMENT

A pályázat elnyerésével egy újabb szakasza kezdődik a közös munkánknak, a támogatási összeghez való hozzáféréshez ugyanis nem elegendő a pályázati kiíráson történő sikeres szereplés, a projektet meg is kell valósítani.

 

Cégünk természetesen már a projektek és a pályázatok előkészítése során arra törekszik, hogy azok átgondolt és komoly tervezésre, előkészítő munkára épüljenek, azonban sokszor az élet mást produkál. Munkatársaink az ilyen és hasonló helyzetek kezelését projektmenedzsment szolgáltatásaival igyekszik rugalmasan elősegíteni.

 

A cégünk projektmenedzsment és monitoring szolgáltatásainak biztosítása során folyamatosan kapcsolatban áll a kedvezményezett pályázókkal. Szolgáltatásaink pedig két fő területre összpontosulnak: a projekt megvalósításával kapcsolatos konzultáció, valamint a projekt monitoring tevékenységével, adminisztrációjával kapcsolatos eljárások megvalósítása. A monitoring és adminisztrációs folyamatok megvalósítása során eredendő célunk, hogy levegyük ezeket a terheket az amúgy is túlterhelt vállalkozások válláról és őrködjünk a szerződéses kötelezettségek időben és megfelelő módon történő teljesítése felett.

 

Projektmenedzsment csapatunk több száz különböző projekt monitoring tevékenységét látja el, így jól ismeri a vonatkozó eljárásokat, tudja, hogy melyek a közreműködő szervezetek elvárásai, milyen formában és tartalommal kell prezentálni a jelentéseket annak érdekében, hogy a pénzügyi lehívások a lehető leggyorsabban és a források visszatartatása nélkül tudjanak megvalósulni. A Vanessia Kft. ugyanakkor komoly hozzáadott értéként tekint arra is, hogy híd szerepet tölt be a támogató szervezetek és a kedvezményezett között.

 

Segítségünkkel ezek a folyamatok biztosabban, gyorsabban és rugalmasabban, valamint legtöbbször mindkét fél számára egyaránt elfogadható megoldást eredményező módon kerülnek kezelésre. A projektek zavartalan lebonyolításához az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

 

   • Támogatási Szerződés előkészítése, dokumentumok ellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás, ügyintézés
   • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása,
   • Személyes konzultáció keretében az ügyfeleink felkészítése a projekt végrehajtásával kapcsolatos teendőkre
   • Felmerülő kérdések, problémák esetén folyamatos és gyors segítségnyújtás
   • Projektmódosításokkal kapcsolatos konzultáció, módosítási folyamatok menedzselése személyes ügyintézéssel;
   • a projektelemek megvalósításához szükséges beszerzések során segítségnyújtás a partnerek/szállítók kiválasztásában
   • A projekt végrehajtása során keletkező dokumentumok ellenőrzése, minőségbiztosítása, pályázati megfeleltetése
   • Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ) és Kifizetési Kérelmek (beleértve a záró PEJ) megírása, összeállítása, végső leellenőrzése, hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatos tanácsadás
   • Esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésében való segítségnyújtás
   • a projekttel kapcsolatos kötelező kommunikációs elemek megvalósítása
   • A Közreműködő Szervezet látogatásainak/ellenőrzéseinek előkészítése, vizsgálandó dokumentumok összeállítása;
   • Szakértői részvétel helyszíni ellenőrzésen;
   • A fenntartási időszakra: projektzárást követően a fenntartási kötelezettség végéig a Megbízó adatszolgáltatása alapján.
   • Fenntartási jelentések megírása, összeállítása, végső leellenőrzése, tanácsadás.

KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÁS

Az Európai Unió által finanszírozott projektek számának növekedésével a közbeszerzési eljárások száma is jelentős mértékben megnövekedett az utóbbi években. A hazai közbeszerzési szabályozás megalkotása az Európai Uniós irányelvekkel összhangban került kialakításra. A hazai közbeszerzési gyakorlat jogalapját a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) tartalmazza. A cégünk. 2011 óta foglalkozik közbeszerzési tanácsadással mind az ajánlatkérői mind az ajánlattevői oldalt segítve. Munkatársaink között felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, EU-jogász szakvizsgával is rendelkező ügyvéd, közgazdász és műszaki végzettségű közbeszerzési szakértő garantálja minden terület megfelelő szakértelemmel történő ellátását. A munkatársaink legfőbb céljának tekinti a közbeszerzési tevékenységbe tartozó feladatok magas színvonalú ellátását. Cégünk tevékenységének kiváló minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a jogszabályi változások és a joggyakorlat folyamatos figyelemmel kísérésével, megbízói igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánja biztosítani. Közbeszerzési tanácsadási szolgáltatásunk során kötelességünknek tartjuk, hogy a megbízói igényeket a szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk a hatályos jogszabályokkal, hatósági és egyéb előírásokkal.

 

Kinek kínáljuk szolgáltatásunkat?

 

   • Önkormányzatoknak, központi közigazgatási szervek, intézményeknek, egyházaknak
   • Vállalkozásoknak ajánlatkérőként – támogatásokból, pályázatok útját finanszírozott projektek esetében (a Kbt. 5. § (2) és (3) bekezdés alapján)
   • Vállalkozásoknak ajánlattevőként – a sikeres tenderezés érdekében szakembereink biztosítják a formai és tartalmi követelményeknek való teljes körű megfelelést, mely alapfeltétel a pályázatokon való sikeres részvételnek.

 

Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatásunk kiterjed:

 

   • közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv készítése
   • Közbeszerzési eljárás teljes bonyolítása, ennek részeként különösen:
   • előzetes konzultáció az Ajánlatkérővel a kiírandó közbeszerzési eljárás részleteiről, közös tervezés
   • megfelelő eljárásfajta kiválasztásának támogatása az Ajánlatkérővel történő egyeztetés keretében
   • tanácsadás a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható alkalmassági kritériumok meghatározásában
   • az eljárást megindító hirdetmény, ajánlattételi felhívás elkészítése, közzététele
   • közreműködés a dokumentáció összeállításában
   • ajánlatok bontása, jegyzőkönyv elkészítése
   • esetleges hiánypótlások koordinálása, dokumentálása
   • bírálóbizottsági adminisztratív munkájának támogatása
   • döntéshozatalt követő kötelező dokumentumok elkészítése, megküldése (írásbeli összegzés az ajánlatok elbírálásáról, tájékoztató az eljárás eredményéről hirdetmény

PARTNEREK